Spring til indhold

Få hjælp til sorg. Psykoterapi i Århus

Jeg kan hjælpe dig ved at lytte til din sorg og guide dig trygt igennem sorgprocessen, så du ikke sidder fast.

Så du kommer hurtigt og mindre smertefuldt igennem din sorg. Og du hurtigt kan komme videre med dit liv!

(Pga. stigende travlhed er det desværre på nuværende tidspunkt kun muligt at opstarte i 1:1-samtaleforløb i forbindelse med mit forløb: “Find manden i dit liv på max. 6 måneder”. Book en gratis afklarende samtale for at høre mere om denne mulighed her.)

Anbefalinger

“Jeg havde ramt bunden efter skilsmisse efter 15 års samliv og flytning fra vores fælles hus og var faktisk til rotterne. Forskellen fra dengang og så til nu er dramatisk. Jeg er her 3 måneder senere så godt som fri af den altdominerende vrede jeg følte umiddelbart omkring og efter flytningen, mit liv er fyldt med indhold og værdi, og skilsmissen føles som uendeligt langt væk! Jeg havde ikke troet at det var muligt at kommer hertil på så kort tid.”

Mand, Historiker, 47 år

“Da jeg startede i terapiforløbet havde jeg masser af hjertesorger over et forlist forhold til en mand, som jeg holdt rigtig meget af, men som det bare ikke føltes rigtigt at være kærester med. I bund og grund var jeg rigtig forvirret over alle de modstridende følelser indeni mig, og jeg havde en følelse af, at min drøm om at finde en kæreste at dele fremtiden med var meget langt væk.  Her efter ca. 6 måneders terapi, er der stadig en del at arbejde med, men jeg føler, at jeg har fundet en retning – noget at arbejde henimod. Jeg er blevet bevidst om, hvor afgørende det er, at man er tro mod sig selv helt fra starten, når man indleder et forhold. Ellers kommer det aldrig til at føles trygt og rart og ægte – og det skal det jo!

Kvinde, 28 år, specialestuderende

Mange kommer til mig for at få hjælp til sorg eller krise.

Sorg kan være relateret til mange forskellige former for tab:
  • Sorg, relateret til skilsmisse
  • Tab af forældre
  • Tab af ægtefælle ved død
  • Kærestesorg
  • Sorg i forbindelse med at skulle leve med en diagnose eller et handicap
  • Fyring

Sorgprocessen

Sorg er naturens måde at hele tab (af alle slags) på.

En naturlig sorgproces forløber over en række faser:

Chokfasen – hvor man har svært ved at forstå, at det virkelig er “sket”. I denne fase vil benægtelse være naturlig i større eller mindre grad.

Vredesfasen – her vil det være naturligt at opleve vrede over sit tab. Vreden kan være rettet mod den, man har mistet eller andre implicerede.

Forhandlingsfasen – “hvis nu bare”-fasen. Mange oplever forskellige grader af forhandling med virkeligheden. Hvis nu bare. Selvbebrejdelser og skyld kan også fylde meget i denne fase.

Angstfasen – i denne fase kan du opleve forskellige grader af angst eller ængstelse i forhold det det, der er sket. En angst og usikkerhed for fremtiden, uden det, du nu har mistet. Hvad gør jeg nu?

Reaktionsfasen – du græder og sørger. Du overgiver dig til sorgen. Og begræder dit tab. Mærker sorgen.

Nyorienteringsfasen – du accepterer dit tab. Og begynder at tænke på fremtiden igen. Du begynder at kunne forestille dig et liv – uden det, du har mistet. Kan begynde at lægge planer for et “nyt liv” igen.

Ofte tager vi flere ture rundt i de forskellige faser. Og for hver gang (og med tiden) skulle følelserne gerne bliver mindre og mindre intense. Hvis det er et sundt sorgforløb.

Få hjælp til at komme godt (og sundt) igennem din sorg. Og hurtigt videre i dit liv.

Den nødvendige smerte

Sorg kaldes også “den nødvendige smerte”. For at vi kan blive hele igen efter at have mistet et andet menneske ved død eller et brud, må vi gå gennem en sorgproces.

Nogle har så svært ved at være i de svære følelser, at de gør meget for at undgå at mærke.

Når man ikke giver plads og rum for smerten og sorgen i forbindelse med et tab, kan man ikke hele sit sår. Og komme videre i livet på en sund og hel måde.

Man kan komme til at sidde fast i uhensigtsmæssige følelser som vrede, fornægtelse eller selvbebrejdelser. Når sorgen ikke får plads til at forløbe på en sund måde, kan den komme til at blokere for, at man bliver klar til nyorienteringsfasen. Dvs. at man sidder fast i sorgen, som kommer til at blokere for at livet kan gå videre på en god og sund måde.

Med andre ord kan ubearbejdet sorg komme til at blokere og begrænse ens liv i fremtiden.

Et eksempel på dette kan være, at man har mistet en kæreste i forbindelse med utroskab. Sorgen over dette får man aldrig behandlet. Og frygten for at dette skal ske i et fremtidigt forhold er så stor, at man helt undgår at bevæge sig ind i et nyt forhold.

Jeg kan hjælpe dig med at bearbejde og forløse uforløste følelser i forbindelse med tab. Så du bliver fri og igen frit kan bevæge dig i dit liv.

Anja Snejbjerg

Cand. Mag., Psykoterapeut og Parterapeut.
Jeg arbejder med mennesker, der har parforholdsproblematikker og ofte også mennesker, der på en eller anden måde har haft en svær opvækst, kæmper med kærlighed & relationer, selvværd, stress, sorg eller angst i forskellige former.

(Pga. stigende travlhed er det desværre pt. kun muligt at komme i 1:1-samtaleforløb i forbindelse med mit forløb: “Find manden i dit liv på max. 6 måneder”. Book en gratis afklarende samtale for at høre mere om denne mulighed her.)