Spring til indhold

Jeg fik følelsen af faktisk at være god nok! :)

  “Jeg deltog i gruppeterapiforløbet “Voksne børn af alkoholikere og andre dysfunktionelle familier” i efteråret/vinteren 2011/2012, ledet af Anja Snejbjerg. Det var utrolig givtigt for mig at være med; dels det at opleve at sidde sammen med en gruppe mennesker, hvor jeg nærmest knap behøvede at færdiggøre mine sætninger; de andre vidste, hvad jeg talte om.

  Det var en utrolig tryg og befriende oplevelse. Men også dels Anjas dygtige ledelse af forløbet var med til at gøre det til en rigtig god, tryg og faktisk skelsættende oplevelse for mig.

  Vi startede hver session med en guidet siddende afspænding, hvor Anjas instruks om at tillade os selv at mærke det, der måtte dukke op, give det plads og “bare” være i og med det, gav utrolig god mening for mig. Ligesom hendes rolige og nærværende stemmeføring gav mig en oplevelse af tryghed og – ikke mindst! – af accept!

  Anja var rigtig dygtig til i nu´et også at henlede min opmærksomhed på mine kropslige oplevelser/min krops signaler; mærke hvordan min ked-af-det-hed faktisk mærkedes rent kropsligt.

  Anja indlagde nogle teoretiske oplæg i gruppeterapiforløbet. Det var aktuelle og relevante emner, som var med til at gi´ en teoretisk anskueliggørelse af det, jeg kæmpede med.

  Det gav utrolig god mening for mig, og det nærværende teoretiske materiale var med til at at “befri mine skuldre”; jeg fik en dybere og bredere forståelse af en række “karakteristika”; træk; handlemønstre hos voksne børn i almindelighed og hos mig selv i særdeleshed.

  Med Anjas brede viden på området og hendes evne til at skabe sammenhæng, oplevede jeg, hvordan mine egne vanskeligheder gennem tiden blev legitime, og jeg fik følelsen af faktisk at være god nok! :)”

  Stine, deltager i gruppeforløb for voksne børn af dysfunktionelle familier, cand.mag., 38 år