Spring til indhold

Er du i tvivl, om du er i det rette parforhold?

  Er du i tvivl, om du er i det rette parforhold?

  En del af mine klienter kommer til mig, fordi TVIVL fylder så meget i deres parforhold, at det bliver helt enormt forstyrrende for at nyde at være i forholdet og lade det udvikle sig på en god og sund måde. Mette er en af de klienter, som jeg har i terapi og som arbejder med netop dette mønster (gengivet i anonymiseret form og med tilladelse).

  Tvivl
  Tvivl

  Historien om Mette

  Mette hare været i et parforhold i nu 2 år. Mette fortæller, at hun hurtigt blev meget forelsket i sin kæreste, da de mødte hinanden. Hun var på ingen måde i tvivl om, at han var den rette for hende.

  Men da forholdet blev mere fast og de skulle til at flytte sammen, skete der en dramatisk ændring inden i Mette. Fra den ene dag til den anden begyndte tvivlen at nage hende. Hun begyndte at finde alle mulige fejl ved sin kæreste og tankerne kørte af med hende. Hun følte sig fanget i sin tvivl.

  “Tvivleren” og angsten for at “blive forladt”

  Mette fortæller, at der er en del af hende, der kan se, at hendes kæreste er den helt rigtige for hende. Og som kan se, at han på alle måder er sund og god for hende. Hun fortæller, hvordan han endda kan rumme Mettes tvivl og mange følelser, som hun sommetider har delt med ham.

  Og så er der den anden del af Mette, “tvivleren”, som Mette er rigtig bange for skal komme til at ødelægge hendes relation til sin kæreste. Mette er bange for, at “tvivleren” taler sandt og at hun på et tidspunkt må forlade forholdet selv. Eller at hun på den anden side kommer til at skubbe sin kæreste væk med sin tvivl.
  I perioder fylder “tvivleren” så meget i Mette, at hun har meget svært ved at være nærværende og nyde sin hverdag og sin kæreste. Tvivlen gør desuden Mette angst. Hun bliver, som nævnt, rigtig bange for, at hun enten selv må forlade forholdet eller at tvivlen med tiden kommer til at ødelægge forholdet.

  Mettes kærlighedshistorie

  I terapien har vi sammen undersøgt Mettes “kærlighedshistorie”. Hvilke udfordringer har hun haft i tidligere parforhold? Det, der er blevet klart for Mette er, at hun har været mest “tændt” og interesseret i sin partner og tidligere potentielle partnere, når hun har været lidt usikker på, om de ville hende. Så snart hun har følt sig helt sikker og tryg i forholdene, har hun mistet noget af tiltrækningen til sin partner. Og tvivlen er kommet på besøg BIG TIME!

  Mette ønsker virkelig ikke, at tvivlen skal ødelægge forholdet denne gang, da hun jo dybest set er rigtig glad for sin kæreste på alle måder. Bare tanken om at forholdet skulle ende, gør Mette meget angst.. Mette har i det hele taget altid haft en stor angst for at blive forladt i parforhold. Denne angst mærker hun også tydeligt, når hun selv tænker på at forlade et forhold.

  Mettes tilknytningsmønster – og udviklingspunkter i terapien

  I terapien har vi ligeledes talt om de fire tilknytningsmønstre. Mette kan genkende sig selv i det ambivalente tilknytningsmønster, som er et af de tre utrygge tilknytningsmønstre. (Du kan læse mere om de fire tilknytningsmønstre i tidligere indlæg her på min blog.)

  Mette arbejder pt. på dels at undersøge den tvivl, hun har i forhold til sin kæreste nærmere. Hun øver sig dog samtidig på, med nogle konkrete øvelser, som jeg har givet hende, at vende sit tankemæssige fokus væk fra sin kæreste. Og væk fra den optagethed og tvivl, hun oplever i forhold til ham.

  Hun arbejder samtidig på i stedet at rette fokus på at tage et større ansvar for sig selv og for sin egen trivsel. Hun er gennem terapien blevet mere og mere bevidst om, at det ikke er relationen til hendes kæreste, der skal gøre hende lykkelig. Men det liv, hun skaber for sig selv – ved siden af det liv, hun har med ham.