Spring til indhold

Julen er jo ikke altid hjerternes fest …

  For mennesker, der har haft en svær opvækst, er julen jo ikke altid en skøn tid. For mange er den faktisk en rigtig svær tid. Og en ensom tid. Og dette kan være svært og skamfuldt at tale om – og så bliver ensomheden og skammen jo dobbelt!

  Jul, svær opvækst, svær tid
  Jul, svær tid, svær opvækst, voksne børn af dysfunktionelle familier

  Julen er familiernes fest

  Og for os, der har haft en svær opvækst, kan forholdet til familien jo være anstrengt og svært. Eller det kan være meget perifert. Også, og måske ikke mindst, når vi ER blevet voksne. En del voksne børn af dysfunktionelle familier, som jeg har mødt, har slet ikke kontakt til deres familie. Sådan har det også været for mig selv i perioder.

  Andre har kontakt med deres forældre, men kontakten er stadig præget og forstyrret af alle de svigt og den dysfunktion, som også fyldte så meget i deres opvækst.
  Og deres egne forældre har måske ikke haft så meget kontakt til den øvrige familie, fordi dysfunktion og alvorlige problemer, som misbrug, psykisk sygdom og andet, ofte isolerer en familie. Så derfor har du måske heller ikke selv som voksen så tæt kontakt til resten af din familie.. Dine mostre, fastre, onkler, tanter og fætre og kusiner..

  Uden et tæt forhold til din familie, bliver julen let en pine

  Og hvis du ikke har et tæt og godt forhold til sin familie, så kan julen meget nemt gå hen og blive en pine. Fordi den netop i den grad står i familiens tegn! Forestillingen om, at alle andre er sammen med deres familie. Og at “alle andre” lykkeligt fejrer julen, medfører en smerte og en ensomhed hos mange voksne børn af dysfunktionelle familier i juletiden.
  Man rammes på følelsen af at være anderledes og forkert! Og det er jo den følelse af skam og forkerthed, som de fleste voksne børn af dysfunktionelle familier i forvejen kender SÅ godt.

  Hvordan ser julen ud gennem dine “julebriller”?

  Dårlige oplevelser i barndommen, som er ubearbejdede, er ofte OGSÅ med til at “farve” vores voksne oplevelse af julen. Vi ser verden igennem et bestemt “filter”, som er farvet af de oplevelser, vi har med os – og som er ubearbejdede. Både af de gode og af de ubehagelige oplevelser.

  Hvis der har været mange ubehagelige oplevelser i julen i din barndom. Og disse oplevelser er ubearbejdede, så vil dine nuværende “julebriller”, altså dit nuværende forhold til julen, sandsynligvis også være stærkt farvet af disse negative oplevelser.

  Julen er ofte en svær tid i dysfuktionelle familier

  I mange dysfunktionelle familier er det sådan, at dysfunktionen bliver ekstra tydelig og mærkbar netop i julen. Julen er et tidspunkt, hvor der kommer ekstra pres på familien og forventningerne. Og de problemer, der er i familien bliver således ofte ekstra tydelige i julen. Og det bliver dermed smerteligt tydeligt netop i denne tid, at familien ikke kan leve op til billedet af den perfekte lykkelige familie.

  I familier med alkoholmisbrug hos en af forældrene, bliver der ofte drukket ekstra meget i julen. Dette medfører i mange familier, at julen ender i kaos, konflikter og store skuffelser. Fordi det står i så stærkt kontrast til det billede, man har af julen. Og derfor opleves svigtene særligt hårde og smertefulde netop, når de sker lige midt i juletiden..

  Og på den måde har mange voksne børn af dysfunktionelle familier samlet sig en bunke oplevelser med svigtede forventninger og svigt forbundet med julen sammen igennem deres opvækst. Og det er disse “briller”, som de stadig kigger på julen med, hvis de ikke har fået ryddet op i denne følelsesmæssige bagage.

  Kan du genkende skamfølelsen over ikke at have en “rigtig” familie at holde jul med? Skammen og sorgen over at være alene og over ikke at “høre til” nogen steder i julen? Så er det en følelse, som jeg ved, at du deler med rigtig mange andre voksne børn af dysfunktionelle familier.

  Har du mange dårlige oplevelser fra din barndom, som stadig “farver” dit julehumør i grå og sorte toner – nu her mange år efter? Og år efter år? Så er det måske nu tid til at få ryddet lidt op i den gamle (jule-)bagage. Så du fremover kan nyde december og glæde dig over det, der trods alt er at glæde sig over – også på denne tid af året.