Voksne Børn

Begrebet ”de voksne børn” af dysfunktionelle familier er en betegnelse, som længe har været anvendt især i forhold til voksne børn af alkoholikere og psykisk syge. Undersøgelser har dog vist, at alle der er opvokset i en familie med en eller anden form for alvorlig dysfunktion har en række symptomer og problemer til fælles.

Vi kan aldrig få en lykkelig barndom, hvis vi ikke har haft en!

Vi kan aldrig få en lykkelig barndom, hvis vi ikke har haft en. Mange mennesker oplever desværre, at deres voksenliv fortsat er ALT for præget af en svær opvækst. Og det kan man gøre noget ved.
 • Er du vokset op i en familie med alkoholmisbrug, psykisk sygdom eller andre alvorlige problemer?
 • Eller er du vokset op i en familie, hvor du ”bare”ikke blev set og der ikke var plads til,at du kunne være dig?
 • Oplever du, at livet fortsat er vanskeligt som følge af en svær opvækst?

Er du blevet voksen for tidligt?

Jeg bruger her på siden betegnelsen ”voksne børn”, som en samlet betegnelse for alle, som oplever at have haft en svær opvækst og som oplever, at de har problemer i voksenlivet som følge af denne opvækst. Begrebet ”de voksne børn”, synes jeg er dækkende i forhold til, at mange voksne børn af dysfunktionelle familier, har oplevet at blive voksne alt for tidligt, da de tidligt i livet har måttet tilpasse sig og har måttet bære et alt for stort ansvar i familien. Ligeledes kan begrebet fortælle noget om, at mange mennesker, der har haft en svær opvækst, fortsat er så prægede af denne opvækst, at de har svært ved at føle sig ”rigtigt voksne” og blive fri af barndommens overlevelsesstrategier, der i voksenlivet ofte opleves som begrænsende, gentagne mønstre og problemer.

Kan du identificere dig med nogle af følgende symptomer og problemer?

Mange af de klienter, jeg har, som er ”voksne børn”, oplever problemer på nogle af følgende områder af deres liv:

 • Problemer med at skabe og bevare nære relationer
 • Ensomhed og isolation
 • Depression og nedtrykthed
 • Stress
 • Angst
 • Tilsidesættelse af egne behov
 • Svært ved at mærke og udtrykke egne grænser
 • Søgen efter anerkendelse gennem studie, arbejde eller fra andre mennesker
 • Identitetsproblemer – en usikker følelse af, hvem de selv er

Kender du det at sidde fast i en række symptomer og gentagelse af gamle mønstre?

Mange ”voksne børn” oplever at være fastlåste i en række symptomer og gentagne problemstillinger i deres liv. Disse symptomer og problemer kan betragtes som en følge af de overlevelsesstrategier, som du har udviklet i din opvækst for at komme bedst muligt igennem en barndom på svære betingelser.

Kender du også følelsen af at være anderledes eller forkert?

De fleste ”voksne børn”, jeg har mødt, er plaget af en stærk følelse af at være forkert, anderledes eller ”unormal”, som er meget ubehagelig at bære rundt på. Mange af mine klienter har gået rundt med en forestilling om, at alle andre havde ”styr på det” og at de selv faldt igennem og måtte gøre alt for at skjule dette faktum. Følelsen af at være forkert og utilstrækkelig, som jeg kalder skam, er i høj grad en hæmsko for livsglæde og livudfoldelse, da den gør, at man kommer til at isolere sig og føle sig ensom og håbløs.

Du kan ikke få en lykkelig barndom, hvis du ikke har haft en – Men det er aldrig for sent at rette op på følgerne!

Refleksion over dine tidligere oplevelser kan stoppe den evindelige gentagelse af gamle mønstre og skabe ny mening i dit voksne liv. Ligeledes kan det at møde et menneske/en gruppe, der forstår og har oplevet noget lignende, være med til at give dig mod på og viden om, hvordan du bryder dine mønstre og kommer videre.

Det er aldrig for sent at få et godt liv som voksen, et godt parforhold, et godt arbejdsliv etc.

Vil du vide mere, om hvordan jeg kan hjælpe dig videre mod et godt liv?

Hvis du vil høre mere om, hvordan jeg gennem gruppeforløb og individuel terapi kan hjælpe dig videre i livet, så kontakt mig pr. mail eller telefon

Blog indlæg

Hvordan er din relation til dig selv?

Hvordan er din relation til dig selv?

Hvordan er din relation til dig selv?Relationen, du har til dig selv er meget centralt. Den er afgørende i forhold til dine muligheder for at håndtere de udfordringer, du oplever at have i livet. Og ikke mindst er den central i forhold til de problemer, du har i...

SKAM: Hvorfor er det SÅ godt med gruppeforløb?

SKAM: Hvorfor er det SÅ godt med gruppeforløb?

SKAM: Hvorfor er det SÅ godt med gruppeforløb? Skam har rod i opvæksten For voksne børn af dysfunktionelle familier er SKAM et stort problem. Følelsen af at være anderledes end andre mennesker. Følelsen af at være forkert og utilstrækkelig. Eller af ligefrem at være...

SKAM: Hvad er skam for noget?

SKAM: Hvad er skam for noget?

Skam trives bedst i det skjulte – tabu og uhåndgribelighed Begrebet SKAM virker noget uhåndgribeligt og er som udgangspunkt svært definerbart. Det kan være svært præcist at formidle, hvordan skam føles, andet end som et kropsligt stærkt ubehag og en trang til at...