Jeg elsker at arbejde med grupper, fordi det er så effektivt!

Jeg har siden 2007 arbejdet med grupper og siden 2009 har jeg løbende arbejdet med grupper for voksne børn. Jeg afholder løbende gruppeforløb for voksne børn. Jeg elsker at arbejde med grupper, fordi det er min erfaring, at den form for gruppeterapi, som jeg laver, i de fleste tilfælde ”rykker” for mine klienter langt hurtigere og mere effektivt end andre former for terapi. (Se her hvad tidligere deltagere fik ud af et gruppeforløb hos Anja)

p

Er gruppeterapi ikke sådan noget med at sidde i rundkreds og drikke urtete og sådan?

Nej, vi drikker ikke urtete under sessionerne i gruppen :-). Og vi beholder også skoene på, hvis vi har lyst. I pauserne serveres der både te (også URTE-), kaffe og frisk frugt, og koldt vand.  Når jeg ikke underviser i gruppen, sidder vi godt nok i rundkreds. Det er simpelthen af helt praktiske årsager, så vi alle sammen kan se hinanden ;-).

p

Er det ikke pinligt at fortælle om sine problemer i en gruppe?

Mange af de tidligere deltagere i mine gruppeforløb har på forhånd været meget skeptiske overfor et gruppeforløb. Mange har været bange for at skulle ”blotte sig” i en gruppe. Heldigvis har langt de fleste endt med at være super glade for at de meldte sig til netop en gruppe! Fordi de har fået så meget ud af det. I de fleste tilfælde langt mere, end de havde forestillet sig. (Læs eksempler på dette her)

p

Befriende at møde andre med lignende problemer

Tidligere gruppedeltagere har været meget tilfredse, bl.a. fordi de fik så stort et personligt udbytte af gruppeforløbet og fordi de oplevede, at det var så befriende at møde andre i samme situation og opdage, at de ikke var alene om at have det, som de havde det. (Læs Signes beretning her.)

1. Du oplever, at du ikke længere er alene

Du møder andre med lignende problemstillinger og opdager, at du ikke er alene om dine problemer og symptomer. Dette er med til at gøre dine følelser af ensomhed, ”anderledeshed” og isolation meget mindre.

2. Du opnår større selvindsigt og bevidsthed om dine arbejdspunkter

Du bliver gennem det at høre andre sætte ord på deres (lignende) vanskeligheder og gennem mine temaoplæg, mere bevidst om dig selv, dine arbejdspunkter og uhensigtsmæssige problem-håndteringstrategier.

3. Du får inspirationer og konkrete redskaber til din personlige udvikling

Du inspireres til nye løsningsmuligheder og nye håndteringsstrategier i forhold til dine egne vanskeligheder, når andre deltagere i gruppen bringer problemer op og arbejder på at løse dem i gruppen. Temaoplæggene i gruppen giver dig masser af konkrete redskaber og inspiration.

4. Du opnår større selvaccept og rummelighed – også i forhold til dig selv

Du får mulighed for at spejle dig i de andre gruppedeltagere og i en atmosfære af accept og rummelighed i gruppen. Dette medvirker oftest til at opbygge en større selvaccept og rummelighed hos deltagerne i forhold til sig selv.

5. Du får en støttegruppe af mennesker på samme udviklingsvej som dig – og muligvis venner for livet

Deltagerne i mine grupper oplever det som en stor gevinst at få en hel gruppe af mennesker, som støtter dem i deres personlige udvikling. Mange af de tidligere deltagere i grupperne har stadig kontakt med hinanden. Og støtter hinanden i deres fortsatte udvikling efter gruppeforløbet er slut.

“Det at kunne tale med andre som en selv, gjorde at jeg idag føler at jeg ikke er den eneste på jorden som har været uretfærdigt behandlet eller haft svære vilkår. Det gør at jeg føler mig mere normal og mindre “forkert” som da jeg startede ud i gruppen. Det er meget vigtigt.”

Martin, selvstændig virksomhedskonsulent og coach, 32 år

“I begyndelsen var det selvfølgeligt svært at snakke om sine dybeste tanker og følelser, men hurtigt fik man en følelse af samhørighed, og at man ikke længere var alene i verden. Desuden var det givende at høre andre udefrakommendes helt objektive syn på ens problem. De spørgsmål, og den respons man fik, hjalp virkeligt på ens egen selvforståelse og samtidigt kunne den respons, man gav de andre i sidste ende også bruges til at løse ens egne problemer.”

Hanne Jensen, deltager i gruppeforløb for voksne børn, universitetsstuderende, 28 år.

Hvordan forløber en typisk mødegang i gruppeforløbet? 

En typisk mødegang forløber på følgende måde – kronologisk rækkefølge:

 • Du møder op, snakker lidt og udfylder en ”Siden-sidst-seddel”
 • ”Åbningsrunde”, som indledes med en kort mindfulness-øvelse (ca. 10 min.). Derefter læser du og de andre deltagere efter tur jeres ”siden- sidst-seddel” op. I fortæller, hvordan ugen er gået, hvad I hver især arbejder med pt. Fordi det er vigtigt at skabe kontinuitet i forløbet fra gang til gang, fortæller I også lidt om jeres oplevelse af den sidste mødegang. I forbindelse med ”åbningsrunden” beslutter vi, hvordan resten af dagens program skal se ud – og finder ud af, hvem der har lyst til at tage et problem op i ”Problemløsende Gruppeterapi” eller emnet for aftenens oplæg og gruppearbejde præsenteres.
 • Problemløsende gruppeterapi – en deltager tager et problem op i gruppen. Dette er altid frivilligt. Jeg og de øvrige deltagere i gruppen er med til at stille åbne, coachende spørgsmål til den person, som har taget sit problem op. Afslutningsvist giver alle i gruppen en kort feedback til den, der har været på. Det hele sker efter en fastlagt model, som er en del af metoden (Læs mere om metoden ”Problemløsende gruppeterapi” her – link).

OG/Eller

 • Workshop – temaoplæg & gruppearbejde i mindre grupper – Jeg holder et oplæg, om et emne, som er aktuelt og relevant for jer i gruppen. I får en opgave, som passer til oplægget, som I arbejder videre med i mindre grupper efter oplægget.

Emnerne for oplæggene tilpasses den enkelte gruppe, dens medlemmer og hvad der rør sig af aktuelle problemstillinger i gruppen. Emnerne ligger (typisk) inden for følgende kategorier:

 • ”Børneroller i familier med dysfunktion & de resurser, der ligger i rollerne”
 • ”Selvværd & selvtillid”
 • ”Følelsen Skam & hvordan man slipper af med denne følelse”
 • ”Følelser – deres formål & hvordan man håndterer følelserne”
 • ”Sammenhængen mellem tanker og følelser – den indre dialog”
 • ”Kommunikation”
 • ”Egenomsorg & behov”
 • ”Sorgprocesser”
 • ”Tilknytningsmønstre & Parforhold”
 • ”Sunde grænser, overansvarlighed/underansvarlighed”
 • ”Medafhængighed”
 • ”Fællestræk for voksne børn fra familier med misbrug eller anden dysfunktion”
 • ”Afslutningsrunde” – vi slutter altid af med en runde, hvor alle på tur fortæller, hvordan de har det, hvad de tager med fra dagens mødegang & hvad de har af planer og arbejdspunkter i forhold til deres problem til vi ses igen.

Gruppeforløb for "Voksne Børn" i Aarhus

Bonus:

Udover selve gruppeforløbet får du adgang til en lukket Facebook-gruppe, hvor du under og efter forløbet kan dele din proces & dine erfaringer med de andre deltagere.

Hvornår afholdes næste gruppe-forløb?

Der afholdes løbende gruppeforløb for voksne børn i Aarhus.

NÆSTE GRUPPEFORLØB I AARHUS BEGYNDER ONSDAG D. 30. JANUAR.

(Det forløber over 10 aftener og afholdes hver 2. uge – i ulige uger)

Hvad koster det?

Gruppeforløbet for voksne børn koster 4495 kr. for 10 gange á 4 timer. EARLYBIRD-PRIS: Hvis du tilmelder dig SENEST søndag d. 20. januar kl. 23.59 er prisen 3495 kr. (Der kan betales i 3 rater)

 

DPF_LogoMedlem_png